Znalazły dom - zwierzęta egzotyczne.
Gula

Imię: Gula

Gatunek: Pogona vitticeps

Płeć: samica

Szacowany wiek: 6 lat

Data przyjęcia: 12/07/2017

Uwagi: Jaszczurka odłowiona na terenie ogródków działkowych w rejonie ulicy Janowskiej.

Wymaga stałego nadzoru lekarza weterynarii specjalizującego się w leczeniu gadów, z uwagi na nawracające ropnie. Agresywna w stosunku do innych przedstawicieli gatunku, w związku z czym nie nadaje się do chowu grupowego.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


130 psów
96 kotów
83 zwierząt egzotycznych