Znalazły dom - zwierzęta egzotyczne.
Lampa1

Imię: Lampa1

Gatunek: Eublepharis macularius

Płeć: samiec

Szacowany wiek: 3 lata

Data przyjęcia: 13/09/2017

Uwagi: Pozostawiony przez anonimową osobę.

Jak na przedstawiciela tego gatunku jest dość płochliwy. Wszelkie czynności w terrarium należy ograniczać do minimum.

Zwierzęta egzotyczne muszą mieć zapewnione warunki optymalne dla potrzeb konkretnego gatunku, co wymaga odpowiedniej wiedzy i zaplecza. Większość z nich to zwierzęta po przejściach – potrzebują więc bacznej uwagi i częstszych wizyt u lekarza specjalisty. Stąd też, w przypadku adopcji, preferowane są osoby z doświadczeniem w chowie lub hodowli danego gatunku. Wizyta przedadopcyjna pozwala nam sprawdzić warunki oraz wiedzę przyszłego opiekuna. Zastrzegamy sobie także prawo do późniejszych wizyt kontrolnych.

Adoptowanych zwierząt nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, rozmnażać ani przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, darowizna, wymiana, etc.).

Dziś jest u nas...


130 psów
96 kotów
83 zwierząt egzotycznych