Psy w schronisku
JAKRUS

Jakrus błąkał sie po ul. Probostwo, skąd został przywieziny do schroniska. Jest niedużym psiakiem. Nie wykazuje agresji.

Dziś jest u nas...


228 psów
101 kotów
64 zwierząt egzotycznych